Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Имя
Křestní jméno
Όνομα υποψήφιου
Фамилия
Příjmení
Επίθετο υποψήφιου
Дата рождения
Datum narození
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Место рождения
Místo narození
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Гражданство
Národnost
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Семейное положение
Rodinný stav
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
холост/незамужем
Svobodný(á)
δεν είστε παντρεμένος/η
Женат/замужем
Ženatý/Provdaná
Παντρεμένος/η
Вдовец/вдова
Ovdovělý(á)
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Адрес
Adresa
Διεύθυνση υποψήφιου
Телефон
Telefon
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-Mail
E-mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Сайт
Website
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Начальная школа
Základní škola
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Средняя школа
Základní škola, 2. stupeň
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Старшая школа
Střední škola
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
университетский колледж
Vysoká škola
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Ясли
Jesle
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δύο και τεσσάρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Детский сад
Přípravná škola
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Начальная школа
Základní škola, 1. stupeň
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Средняя школа
Střední škola
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Техникум/лицей
Vyšší střední škola
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Университет
Univerzita
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Опыт работы в...
Pracovní zkušenost v ...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Стажировка в...
Stáž v...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Волонтерская практика в ...
Dobrovolnická práce v...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Хорошо владею (устный, письменный)
Dobrá znalost slovem i písmem
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Свободно владею (устный, письменный)
Plynulá znalost slovem i písmem
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Со знанием компьютера
Počítačově gramotný
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Со знанием CAD / CAM.
Znalost CAD / CAM.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Řidičský průkaz B
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου