Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Имя
Primeiro Nome
Όνομα υποψήφιου
Фамилия
Sobrenome
Επίθετο υποψήφιου
Дата рождения
Data de Nascimento
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Место рождения
Local de Nascimento
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Гражданство
Nacionalidade
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Семейное положение
Estado civil
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
холост/незамужем
Solteiro(a)
δεν είστε παντρεμένος/η
Женат/замужем
Casado(a)
Παντρεμένος/η
Вдовец/вдова
Viúvo(a)
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Адрес
Endereço
Διεύθυνση υποψήφιου
Телефон
Telefone
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-Mail
E-mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Сайт
Website
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Начальная школа
Ensino Fundamental
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Средняя школа
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Старшая школа
Ensino Médio
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
университетский колледж
Faculdade
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Ясли
Escola Infantil
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δύο και τεσσάρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Детский сад
Ensino Fundamental
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Начальная школа
Ensino Médio
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Средняя школа
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Техникум/лицей
Universidade
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Университет
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Опыт работы в...
Experiência profissional em/ no /na...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Стажировка в...
Estágio em/ no /na...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Волонтерская практика в ...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Хорошо владею (устный, письменный)
Bom conhecimento da língua ....
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Свободно владею (устный, письменный)
Fluência em ....
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Со знанием компьютера
Conhecimento de informática
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Со знанием CAD / CAM.
Conhecimento em CAD / CAM.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Carteira de motorista
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου