Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Имя
Voornaam
Όνομα υποψήφιου
Фамилия
Achternaam
Επίθετο υποψήφιου
Дата рождения
Geboortedatum
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Место рождения
Geboorteplaats
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Гражданство
Nationaliteit
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Семейное положение
Burgerlijke staat
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
холост/незамужем
Ongehuwd
δεν είστε παντρεμένος/η
Женат/замужем
Gehuwd
Παντρεμένος/η
Вдовец/вдова
Weduwe/Weduwnaar
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Адрес
Adres
Διεύθυνση υποψήφιου
Телефон
Telefoon
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-Mail
E-mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Сайт
Website
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Начальная школа
Basisschool
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Средняя школа
Junior highschool
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Старшая школа
Middelbare school
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
университетский колледж
Hoger onderwijs
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Ясли
Kleuterschool
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δύο και τεσσάρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Детский сад
Basisschool
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Начальная школа
Middelbare school
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Средняя школа
Sixth-Form College
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Техникум/лицей
Universiteit
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Университет
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Опыт работы в...
Werkervaring bij ...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Стажировка в...
Stage bij ...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Волонтерская практика в ...
Vrijwilligerswerk bij ...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Хорошо владею (устный, письменный)
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Свободно владею (устный, письменный)
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Со знанием компьютера
Goede computervaardigheden
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Со знанием CAD / CAM.
Kennis van CAD / CAM
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Rijbewijs categorie ...
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου