Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Primeiro Nome
Ad
Όνομα υποψήφιου
Sobrenome
Soyad
Επίθετο υποψήφιου
Data de Nascimento
Doğum Tarihi
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Local de Nascimento
Doğum Yeri
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nacionalidade
Tabiyeti
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Estado civil
Medeni Hali
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Solteiro(a)
Bekar
δεν είστε παντρεμένος/η
Casado(a)
Evli
Παντρεμένος/η
Viúvo(a)
Dul
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Endereço
Adres
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefone
Telefon
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-mail
E-Posta
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Website
Web sitesi
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Ensino Fundamental
İlkokul
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Ortaokul
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Ensino Médio
Lise
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Faculdade
Kolej
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Escola Infantil
Kreş
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ensino Fundamental
Ana Okulu
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ensino Médio
İlkokul
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Ortaokul
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Universidade
Kolej
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Experiência profissional em/ no /na...
... konusunda tecrübeli
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Estágio em/ no /na...
...'da stajyerlik
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Trabalho voluntário em/ no /na...
...'da gönüllü çalışma
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Bom conhecimento da língua ....
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Fluência em ....
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Conhecimento de informática
Bilgisayar konusunda yetkin
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Conhecimento em CAD / CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Carteira de motorista
... tipi sürücü belgesi sahibi
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου