Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Primeiro Nome
Voornaam
Όνομα υποψήφιου
Sobrenome
Achternaam
Επίθετο υποψήφιου
Data de Nascimento
Geboortedatum
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Local de Nascimento
Geboorteplaats
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nacionalidade
Nationaliteit
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Estado civil
Burgerlijke staat
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Solteiro(a)
Ongehuwd
δεν είστε παντρεμένος/η
Casado(a)
Gehuwd
Παντρεμένος/η
Viúvo(a)
Weduwe/Weduwnaar
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Endereço
Adres
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefone
Telefoon
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-mail
E-mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Website
Website
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Ensino Fundamental
Basisschool
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Junior highschool
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Ensino Médio
Middelbare school
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Faculdade
Hoger onderwijs
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Escola Infantil
Kleuterschool
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ensino Fundamental
Basisschool
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ensino Médio
Middelbare school
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Sixth-Form College
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Universidade
Universiteit
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Experiência profissional em/ no /na...
Werkervaring bij ...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Estágio em/ no /na...
Stage bij ...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Trabalho voluntário em/ no /na...
Vrijwilligerswerk bij ...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Bom conhecimento da língua ....
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Fluência em ....
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Conhecimento de informática
Goede computervaardigheden
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Conhecimento em CAD / CAM.
Kennis van CAD / CAM
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Carteira de motorista
Rijbewijs categorie ...
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου