Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Primeiro Nome
이름
Όνομα υποψήφιου
Sobrenome
Επίθετο υποψήφιου
Data de Nascimento
생년월일
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Local de Nascimento
출생지
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nacionalidade
국적
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Estado civil
결혼 여부
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Solteiro(a)
미혼
δεν είστε παντρεμένος/η
Casado(a)
기혼
Παντρεμένος/η
Viúvo(a)
미망인
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Endereço
주소
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefone
전화
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-mail
이메일 (E mail)
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Website
웹 사이트
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Ensino Fundamental
초등학교
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
중학교
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Ensino Médio
고등학교
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Faculdade
대학교
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Escola Infantil
유아 학교
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ensino Fundamental
초등학교
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ensino Médio
중등학교
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
식스-폼 컬리지
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Universidade
대학교
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Experiência profissional em/ no /na...
...에서의 업무 경력
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Estágio em/ no /na...
...에서 인턴쉽
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Trabalho voluntário em/ no /na...
..에서의 봉사활동
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Bom conhecimento da língua ....
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Fluência em ....
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Conhecimento de informática
컴퓨터 사용 능력이 있는
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Conhecimento em CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Carteira de motorista
현재 ... 면허증 소지자
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου