Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Imię
Voornaam
Όνομα υποψήφιου
Nazwisko
Achternaam
Επίθετο υποψήφιου
Data urodzenia
Geboortedatum
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Miejsce urodzenia
Geboorteplaats
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Obywatelstwo
Nationaliteit
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Stan cywilny
Burgerlijke staat
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Kawaler/Panna
Ongehuwd
δεν είστε παντρεμένος/η
Żonaty/Zamężna
Gehuwd
Παντρεμένος/η
Wdowiec/Wdowa
Weduwe/Weduwnaar
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Adres/Miejsce zamieszkania
Adres
Διεύθυνση υποψήφιου
Numer telefonu
Telefoon
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-mail
E-mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Strona www
Website
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Szkoła Podstawowa
Basisschool
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Gimnazjum
Junior highschool
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Middelbare school
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Kolegium
Hoger onderwijs
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Zerówka
Kleuterschool
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Basisschool
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Middelbare school
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Szkoła średnia
Sixth-Form College
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Uniwersytet
Universiteit
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Doświadczenie zawodowe w...
Werkervaring bij ...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Praktyka w...
Stage bij ...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Wolontariat w...
Vrijwilligerswerk bij ...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Biegłość w obsłudze komputera
Goede computervaardigheden
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Kennis van CAD / CAM
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Rijbewijs categorie ...
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου