Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Vezetéknév
Ad
Όνομα υποψήφιου
Vezetéknév
Soyad
Επίθετο υποψήφιου
Születési dátum
Doğum Tarihi
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Születési hely
Doğum Yeri
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Állampolgárság
Tabiyeti
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Családi állapot
Medeni Hali
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Egyedülálló
Bekar
δεν είστε παντρεμένος/η
Házas
Evli
Παντρεμένος/η
Özvegy
Dul
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Cím
Adres
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefon
Telefon
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-mail
E-Posta
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Honlap
Web sitesi
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Általános iskola
İlkokul
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Középiskola
Ortaokul
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Középiskola / Gimnázium
Lise
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Főiskola
Kolej
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Óvoda / Bölcsöde
Kreş
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δύο και τεσσάρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Óvoda
Ana Okulu
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Általános iskola
İlkokul
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Középiskola
Ortaokul
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Gimnázium / Középiskola
Kolej
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Egyetem
Üniversite
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Munkatapasztalat a ....
... konusunda tecrübeli
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Szakmai gyakorlat a ...
...'da stajyerlik
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Önkéntes munka a ...
...'da gönüllü çalışma
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Írásban és szóban is jó ....
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Folyékony írásban és szóban is ...
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Alapvető számítógépes ismeretek
Bilgisayar konusunda yetkin
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
CAD / CAM ismeretek
CAD / CAM ile aşinalık
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
... típusú jogosítvány
... tipi sürücü belgesi sahibi
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου