Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Vezetéknév
名字
Όνομα υποψήφιου
Vezetéknév
Επίθετο υποψήφιου
Születési dátum
生日
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Születési hely
出生地
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Állampolgárság
国籍
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Családi állapot
婚姻状况
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Egyedülálló
单身
δεν είστε παντρεμένος/η
Házas
已婚
Παντρεμένος/η
Özvegy
丧偶
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Cím
地址
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefon
电话
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-mail
电子邮箱
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Honlap
网址
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Általános iskola
小学
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Középiskola
初中
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Középiskola / Gimnázium
高中
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Főiskola
大学
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Óvoda / Bölcsöde
托儿所
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δύο και τεσσάρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Óvoda
幼儿学校
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Általános iskola
小学
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Középiskola
中学
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Gimnázium / Középiskola
高等中学
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Egyetem
大学
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Munkatapasztalat a ....
在...的工作经历
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Szakmai gyakorlat a ...
在...的实习经历
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Önkéntes munka a ...
在...的志愿者服务工作
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Írásban és szóban is jó ....
良好的书面和口语表达能力
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Folyékony írásban és szóban is ...
流利的书面和口语表达能力
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Alapvető számítógépes ismeretek
通晓计算机技能
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
出色的交流/谈判/表达能力
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
CAD / CAM ismeretek
熟悉CAD/CAM
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
... típusú jogosítvány
目前持有...驾驶执照
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου