Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Vezetéknév
Όνομα
Όνομα υποψήφιου
Vezetéknév
Επίθετο
Επίθετο υποψήφιου
Születési dátum
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Születési hely
Τόπος Γέννησης
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Állampolgárság
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Családi állapot
Οικογενειακή Κατάσταση
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Egyedülálló
Ελεύθερος/η
δεν είστε παντρεμένος/η
Házas
Παντρεμένος/η
Παντρεμένος/η
Özvegy
χήρος/α
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Cím
Διεύθυνση
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefon
Τηλέφωνο
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Honlap
Ιστοσελίδα
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Általános iskola
Δημοτικό Σχολείο
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Középiskola
Γυμνάσιο
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Középiskola / Gimnázium
Λύκειο
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Főiskola
Πανεπιστήμιο
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Óvoda / Bölcsöde
Νηπιαγωγείο
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δύο και τεσσάρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Óvoda
Νηπιαγωγείο
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Általános iskola
Δημοτικό Σχολείο
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Középiskola
Γυμνάσιο
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Gimnázium / Középiskola
Λύκειο
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Egyetem
Πανεπιστήμιο
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Munkatapasztalat a ....
Εργασιακή εμπειρία για...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Szakmai gyakorlat a ...
Πρακτική άσκηση για...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Önkéntes munka a ...
Εθελοντική εργασία για...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Írásban és szóban is jó ....
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Folyékony írásban és szóban is ...
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Alapvető számítógépes ismeretek
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
CAD / CAM ismeretek
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
... típusú jogosítvány
Άδεια οδήγησης τύπου...
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου