Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Vezetéknév
Vorname
Όνομα υποψήφιου
Vezetéknév
Nachname
Επίθετο υποψήφιου
Születési dátum
Geburtsdatum
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Születési hely
Geburtsort
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Állampolgárság
Staatsangehörigkeit
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Családi állapot
Familienstand
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Egyedülálló
ledig
δεν είστε παντρεμένος/η
Házas
verheiratet
Παντρεμένος/η
Özvegy
verwitwet
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Cím
Adresse
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefon
Telefon
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-mail
Email
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Honlap
Website
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Általános iskola
Grundschule
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Középiskola
Mittelstufenschule
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Középiskola / Gimnázium
Oberstufenschule
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Főiskola
Hochschule
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Óvoda / Bölcsöde
Vorschule
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δύο και τεσσάρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Óvoda
Grundschule
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Általános iskola
weiterführende Schule
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Középiskola
Oberstufenkolleg
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Gimnázium / Középiskola
Universität
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Egyetem
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Munkatapasztalat a ....
Arbeitserfahrung bei...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Szakmai gyakorlat a ...
Praktikum bei...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Önkéntes munka a ...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Írásban és szóban is jó ....
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Folyékony írásban és szóban is ...
... fließend in Wort und Schrift
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Alapvető számítógépes ismeretek
gute Computer-Kenntnisse
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
CAD / CAM ismeretek
Kenntnisse in CAD / CAM
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
... típusú jogosítvány
Führerschein Klasse...
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου