Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Vezetéknév
Prénom
Όνομα υποψήφιου
Vezetéknév
Nom de famille
Επίθετο υποψήφιου
Születési dátum
Date de naissance
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Születési hely
Lieu de naissance
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Állampolgárság
Nationalité
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Családi állapot
Statut marital
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Egyedülálló
Célibataire
δεν είστε παντρεμένος/η
Házas
Marié(e)
Παντρεμένος/η
Özvegy
Veuf / veuve
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Cím
Adresse
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefon
Téléphone
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-mail
Courriel
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Honlap
Site internet
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Általános iskola
École primaire
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Középiskola
Collège
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Középiskola / Gimnázium
Lycée
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Főiskola
Université
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Óvoda / Bölcsöde
Classe préparatoire
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δύο και τεσσάρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Óvoda
École primaire
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Általános iskola
Collège
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Középiskola
Lycée
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Gimnázium / Középiskola
Université
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Egyetem
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Munkatapasztalat a ....
Stage chez...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Szakmai gyakorlat a ...
Stage chez...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Önkéntes munka a ...
Volontariat chez...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Írásban és szóban is jó ....
... lu, écrit, parlé
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Folyékony írásban és szóban is ...
... lu, écrit, parlé couramment
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Alapvető számítógépes ismeretek
Initié à l'informatique
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
CAD / CAM ismeretek
Familiarisé avec DAO /CFAO
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
... típusú jogosítvány
Titulaire du permis B
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου