Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Voornaam
Primer nombre
Όνομα υποψήφιου
Achternaam
Apellido
Επίθετο υποψήφιου
Geboortedatum
Fecha de nacimiento
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Geboorteplaats
Lugar de nacimiento
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nationaliteit
Nacionalidad
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Burgerlijke staat
Estado civil
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Ongehuwd
Soltero(a)
δεν είστε παντρεμένος/η
Gehuwd
Casado(a)
Παντρεμένος/η
Weduwe/Weduwnaar
Viudo(a)
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Adres
Dirección
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefoon
Teléfono
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-mail
Email
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Website
Página Web
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Basisschool
Escuela Primaria
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Junior highschool
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Middelbare school
Secundaria
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Hoger onderwijs
Universidad
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Kleuterschool
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Basisschool
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Middelbare school
Escuela Secundaria
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Sixth-Form College
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Universiteit
Universidad
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Werkervaring bij ...
Experiencia laboral en...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Stage bij ...
Pasantía en...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Vrijwilligerswerk bij ...
Trabajo voluntario en...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Buena comprensión oral y escrita de...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Fluidez oral y escrita en...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Goede computervaardigheden
Conocimientos de informática
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Kennis van CAD / CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Rijbewijs categorie ...
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου