Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

이름
Primeiro Nome
Όνομα υποψήφιου
Sobrenome
Επίθετο υποψήφιου
생년월일
Data de Nascimento
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
출생지
Local de Nascimento
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
국적
Nacionalidade
Ιθαγένεια του υποψήφιου
결혼 여부
Estado civil
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
미혼
Solteiro(a)
δεν είστε παντρεμένος/η
기혼
Casado(a)
Παντρεμένος/η
미망인
Viúvo(a)
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
주소
Endereço
Διεύθυνση υποψήφιου
전화
Telefone
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
이메일 (E mail)
E-mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
웹 사이트
Website
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
초등학교
Ensino Fundamental
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
중학교
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
고등학교
Ensino Médio
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
대학교
Faculdade
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
유아 학교
Escola Infantil
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
초등학교
Ensino Fundamental
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
중등학교
Ensino Médio
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
식스-폼 컬리지
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
대학교
Universidade
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
...에서의 업무 경력
Experiência profissional em/ no /na...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
...에서 인턴쉽
Estágio em/ no /na...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
..에서의 봉사활동
Trabalho voluntário em/ no /na...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Bom conhecimento da língua ....
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Fluência em ....
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
컴퓨터 사용 능력이 있는
Conhecimento de informática
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
CAD/ CAM 사용 능력
Conhecimento em CAD / CAM.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
현재 ... 면허증 소지자
Carteira de motorista
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου