Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

이름
Imię
Όνομα υποψήφιου
Nazwisko
Επίθετο υποψήφιου
생년월일
Data urodzenia
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
출생지
Miejsce urodzenia
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
국적
Obywatelstwo
Ιθαγένεια του υποψήφιου
결혼 여부
Stan cywilny
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
미혼
Kawaler/Panna
δεν είστε παντρεμένος/η
기혼
Żonaty/Zamężna
Παντρεμένος/η
미망인
Wdowiec/Wdowa
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
주소
Adres/Miejsce zamieszkania
Διεύθυνση υποψήφιου
전화
Numer telefonu
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
이메일 (E mail)
E-mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
웹 사이트
Strona www
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
초등학교
Szkoła Podstawowa
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
중학교
Gimnazjum
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
고등학교
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
대학교
Kolegium
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
유아 학교
Zerówka
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
초등학교
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
중등학교
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
식스-폼 컬리지
Szkoła średnia
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
대학교
Uniwersytet
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
...에서의 업무 경력
Doświadczenie zawodowe w...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
...에서 인턴쉽
Praktyka w...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
..에서의 봉사활동
Wolontariat w...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
컴퓨터 사용 능력이 있는
Biegłość w obsłudze komputera
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
CAD/ CAM 사용 능력
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
현재 ... 면허증 소지자
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου