Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

이름
名前
Όνομα υποψήφιου
名字
Επίθετο υποψήφιου
생년월일
誕生日
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
출생지
出生地
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
국적
国籍
Ιθαγένεια του υποψήφιου
결혼 여부
配偶者の有無
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
미혼
独身
δεν είστε παντρεμένος/η
기혼
既婚
Παντρεμένος/η
미망인
独身
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
주소
現住所
Διεύθυνση υποψήφιου
전화
電話番号
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
이메일 (E mail)
メールアドレス
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
웹 사이트
ウェブサイト
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
초등학교
小学校
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
중학교
中学校
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
고등학교
高等学校
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
대학교
大学
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
유아 학교
幼児学校
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
초등학교
小学校
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
중등학교
中学校
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
식스-폼 컬리지
シックス・フォーム・カレッジ
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
대학교
大学
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
...에서의 업무 경력
・・・・で働いた経験があります。
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
...에서 인턴쉽
・・・・でのインターンシップを行いました。
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
..에서의 봉사활동
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

... 글쓰기와 회화 모두 유창
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
... 글쓰기와 회화 모두 유창
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
컴퓨터 사용 능력이 있는
パソコンを使いこなせます。
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
CAD/ CAM 사용 능력
CAD/ CAMの知識
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
현재 ... 면허증 소지자
・・・・の免許を保有しています。
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου