Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Nome
Ad
Όνομα υποψήφιου
Cognome
Soyad
Επίθετο υποψήφιου
Data di nascita
Doğum Tarihi
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Luogo di nascita
Doğum Yeri
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nazionalità
Tabiyeti
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Stato Civile
Medeni Hali
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Celibe (m) / Nubile (f)
Bekar
δεν είστε παντρεμένος/η
Coniugato/a
Evli
Παντρεμένος/η
Vedovo/a
Dul
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Indirizzo
Adres
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefono
Telefon
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-mail
E-Posta
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Website
Web sitesi
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Scuola Elementare
İlkokul
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Scuola Media
Ortaokul
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Scuola Media Superiore
Lise
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Università
Kolej
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Asilo (solo in UK)
Kreş
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Scuola Elementare (solo in UK)
Ana Okulu
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Scuola Secondaria
İlkokul
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Scuola Superiore (solo in UK)
Ortaokul
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Università
Kolej
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Esperienze lavorative presso...
... konusunda tecrübeli
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Stagista presso...
...'da stajyerlik
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Lavoro come volontario...
...'da gönüllü çalışma
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Comprensione orale e scritta buona in...
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Conoscenze informatiche buone
Bilgisayar konusunda yetkin
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
CAD / CAM ile aşinalık
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Licenza / Patente di guida tipo...
... tipi sürücü belgesi sahibi
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου