Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Nome
Vorname
Όνομα υποψήφιου
Cognome
Nachname
Επίθετο υποψήφιου
Data di nascita
Geburtsdatum
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Luogo di nascita
Geburtsort
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nazionalità
Staatsangehörigkeit
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Stato Civile
Familienstand
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Celibe (m) / Nubile (f)
ledig
δεν είστε παντρεμένος/η
Coniugato/a
verheiratet
Παντρεμένος/η
Vedovo/a
verwitwet
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Indirizzo
Adresse
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefono
Telefon
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-mail
Email
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Website
Website
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Scuola Elementare
Grundschule
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Scuola Media
Mittelstufenschule
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Scuola Media Superiore
Oberstufenschule
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Università
Hochschule
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Asilo (solo in UK)
Vorschule
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Scuola Elementare (solo in UK)
Grundschule
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Scuola Secondaria
weiterführende Schule
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Scuola Superiore (solo in UK)
Oberstufenkolleg
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Università
Universität
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Esperienze lavorative presso...
Arbeitserfahrung bei...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Stagista presso...
Praktikum bei...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Lavoro come volontario...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Comprensione orale e scritta buona in...
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
... fließend in Wort und Schrift
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Conoscenze informatiche buone
gute Computer-Kenntnisse
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Kenntnisse in CAD / CAM
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Licenza / Patente di guida tipo...
Führerschein Klasse...
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου