Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Nome
Prénom
Όνομα υποψήφιου
Cognome
Nom de famille
Επίθετο υποψήφιου
Data di nascita
Date de naissance
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Luogo di nascita
Lieu de naissance
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nazionalità
Nationalité
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Stato Civile
Statut marital
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Celibe (m) / Nubile (f)
Célibataire
δεν είστε παντρεμένος/η
Coniugato/a
Marié(e)
Παντρεμένος/η
Vedovo/a
Veuf / veuve
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Indirizzo
Adresse
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefono
Téléphone
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-mail
Courriel
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Website
Site internet
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Scuola Elementare
École primaire
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Scuola Media
Collège
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Scuola Media Superiore
Lycée
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Università
Université
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Asilo (solo in UK)
Classe préparatoire
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Scuola Elementare (solo in UK)
École primaire
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Scuola Secondaria
Collège
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Scuola Superiore (solo in UK)
Lycée
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Università
Université
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Esperienze lavorative presso...
Stage chez...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Stagista presso...
Stage chez...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Lavoro come volontario...
Volontariat chez...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Comprensione orale e scritta buona in...
... lu, écrit, parlé
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
... lu, écrit, parlé couramment
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Conoscenze informatiche buone
Initié à l'informatique
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Familiarisé avec DAO /CFAO
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Licenza / Patente di guida tipo...
Titulaire du permis B
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου