Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

名前
Křestní jméno
Όνομα υποψήφιου
名字
Příjmení
Επίθετο υποψήφιου
誕生日
Datum narození
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
出生地
Místo narození
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
国籍
Národnost
Ιθαγένεια του υποψήφιου
配偶者の有無
Rodinný stav
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
独身
Svobodný(á)
δεν είστε παντρεμένος/η
既婚
Ženatý/Provdaná
Παντρεμένος/η
独身
Ovdovělý(á)
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
現住所
Adresa
Διεύθυνση υποψήφιου
電話番号
Telefon
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
メールアドレス
E-mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
ウェブサイト
Website
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
小学校
Základní škola
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
中学校
Základní škola, 2. stupeň
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
高等学校
Střední škola
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
大学
Vysoká škola
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
幼児学校
Jesle
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
小学校
Přípravná škola
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
中学校
Základní škola, 1. stupeň
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
シックス・フォーム・カレッジ
Střední škola
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
大学
Vyšší střední škola
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
・・・・で働いた経験があります。
Pracovní zkušenost v ...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
・・・・でのインターンシップを行いました。
Stáž v...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Dobrovolnická práce v...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Dobrá znalost slovem i písmem
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Plynulá znalost slovem i písmem
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
パソコンを使いこなせます。
Počítačově gramotný
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
CAD/ CAMの知識
Znalost CAD / CAM.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
・・・・の免許を保有しています。
Řidičský průkaz B
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου