Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

名前
Ad
Όνομα υποψήφιου
名字
Soyad
Επίθετο υποψήφιου
誕生日
Doğum Tarihi
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
出生地
Doğum Yeri
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
国籍
Tabiyeti
Ιθαγένεια του υποψήφιου
配偶者の有無
Medeni Hali
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
独身
Bekar
δεν είστε παντρεμένος/η
既婚
Evli
Παντρεμένος/η
独身
Dul
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
現住所
Adres
Διεύθυνση υποψήφιου
電話番号
Telefon
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
メールアドレス
E-Posta
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
ウェブサイト
Web sitesi
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
小学校
İlkokul
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
中学校
Ortaokul
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
高等学校
Lise
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
大学
Kolej
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
幼児学校
Kreş
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
小学校
Ana Okulu
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
中学校
İlkokul
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
シックス・フォーム・カレッジ
Ortaokul
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
大学
Kolej
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
・・・・で働いた経験があります。
... konusunda tecrübeli
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
・・・・でのインターンシップを行いました。
...'da stajyerlik
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
...'da gönüllü çalışma
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
パソコンを使いこなせます。
Bilgisayar konusunda yetkin
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
CAD/ CAMの知識
CAD / CAM ile aşinalık
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
・・・・の免許を保有しています。
... tipi sürücü belgesi sahibi
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου