Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

名前
Primeiro Nome
Όνομα υποψήφιου
名字
Sobrenome
Επίθετο υποψήφιου
誕生日
Data de Nascimento
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
出生地
Local de Nascimento
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
国籍
Nacionalidade
Ιθαγένεια του υποψήφιου
配偶者の有無
Estado civil
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
独身
Solteiro(a)
δεν είστε παντρεμένος/η
既婚
Casado(a)
Παντρεμένος/η
独身
Viúvo(a)
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
現住所
Endereço
Διεύθυνση υποψήφιου
電話番号
Telefone
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
メールアドレス
E-mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
ウェブサイト
Website
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
小学校
Ensino Fundamental
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
中学校
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
高等学校
Ensino Médio
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
大学
Faculdade
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
幼児学校
Escola Infantil
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
小学校
Ensino Fundamental
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
中学校
Ensino Médio
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
シックス・フォーム・カレッジ
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
大学
Universidade
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
・・・・で働いた経験があります。
Experiência profissional em/ no /na...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
・・・・でのインターンシップを行いました。
Estágio em/ no /na...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Trabalho voluntário em/ no /na...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Bom conhecimento da língua ....
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Fluência em ....
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
パソコンを使いこなせます。
Conhecimento de informática
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
CAD/ CAMの知識
Conhecimento em CAD / CAM.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
・・・・の免許を保有しています。
Carteira de motorista
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου