Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Antaŭnomo
Prenume
Όνομα υποψήφιου
Familinomo
Nume
Επίθετο υποψήφιου
Naskiĝdato
Data naşterii
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Naskiĝejo
Locul naşterii
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Ŝtataneco
Naţionalitate
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Edzecostato
Stare civilă
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Senedza
Necăsătorit
δεν είστε παντρεμένος/η
Edziĝinta
Căsătorit
Παντρεμένος/η
Vidvo/vidvino
Văduv
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Adreso
Adresa
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefonnumero
Telefon
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
Retpoŝto
E-mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Retpaĝaro
Website
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Malalta lernejo
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Gimnazio
Gimnaziu
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Liceo
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Kolegio
Colegiu (la noi facultate)
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Infanejo
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δύο και τεσσάρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Malalta lernejo
Grădiniţa (echivalent)
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Meza lernejo
Ciclul primar
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Gimnazio
Gimnaziu
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Liceo
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Universitato
Universitate
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Labora sperto ĉe...
Experiență de lucru la...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Staĝo ĉe...
Internship/practică la...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Volontula laboro ĉe...
Voluntariat la...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Legoscia en komputilo
Cunoștințe PC.
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Familiareco kun CAD / CAM.
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Kondukpermesilo...
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου