Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Fornavn
Primer nombre
Όνομα υποψήφιου
Efternavn
Apellido
Επίθετο υποψήφιου
Fødselsdato
Fecha de nacimiento
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Fødselssted
Lugar de nacimiento
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nationalitet
Nacionalidad
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Civilstatus
Estado civil
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Single
Soltero(a)
δεν είστε παντρεμένος/η
Gift
Casado(a)
Παντρεμένος/η
Enke/enkemand
Viudo(a)
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Adresse
Dirección
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefon
Teléfono
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-Mail
Email
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Hjemmeside
Página Web
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Folkeskole
Escuela Primaria
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Gymnasium
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Gymnasium
Secundaria
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Universitet
Universidad
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Børnehave
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Folkeskole
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Gymnasium
Escuela Secundaria
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Studenterkursus
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Universitet
Universidad
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Arbejdserfaring hos...
Experiencia laboral en...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Praktikplads hos...
Pasantía en...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Frivilligt arbejde hos...
Trabajo voluntario en...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Buena comprensión oral y escrita de...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Flydende både skriftligt og verbalt
Fluidez oral y escrita en...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Computerkyndig
Conocimientos de informática
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου