Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Fornavn
Vorname
Όνομα υποψήφιου
Efternavn
Nachname
Επίθετο υποψήφιου
Fødselsdato
Geburtsdatum
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Fødselssted
Geburtsort
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nationalitet
Staatsangehörigkeit
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Civilstatus
Familienstand
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Single
ledig
δεν είστε παντρεμένος/η
Gift
verheiratet
Παντρεμένος/η
Enke/enkemand
verwitwet
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Adresse
Adresse
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefon
Telefon
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-Mail
Email
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Hjemmeside
Website
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Folkeskole
Grundschule
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Gymnasium
Mittelstufenschule
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Gymnasium
Oberstufenschule
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Universitet
Hochschule
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Børnehave
Vorschule
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Folkeskole
Grundschule
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Gymnasium
weiterführende Schule
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Studenterkursus
Oberstufenkolleg
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Universitet
Universität
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Arbejdserfaring hos...
Arbeitserfahrung bei...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Praktikplads hos...
Praktikum bei...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Frivilligt arbejde hos...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Flydende både skriftligt og verbalt
... fließend in Wort und Schrift
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Computerkyndig
gute Computer-Kenntnisse
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Kenntnisse in CAD / CAM
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Führerschein Klasse...
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου