Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Fornavn
Prénom
Όνομα υποψήφιου
Efternavn
Nom de famille
Επίθετο υποψήφιου
Fødselsdato
Date de naissance
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Fødselssted
Lieu de naissance
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nationalitet
Nationalité
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Civilstatus
Statut marital
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Single
Célibataire
δεν είστε παντρεμένος/η
Gift
Marié(e)
Παντρεμένος/η
Enke/enkemand
Veuf / veuve
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Adresse
Adresse
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefon
Téléphone
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-Mail
Courriel
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Hjemmeside
Site internet
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Folkeskole
École primaire
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Gymnasium
Collège
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Gymnasium
Lycée
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Universitet
Université
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Børnehave
Classe préparatoire
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Folkeskole
École primaire
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Gymnasium
Collège
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Studenterkursus
Lycée
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Universitet
Université
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Arbejdserfaring hos...
Stage chez...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Praktikplads hos...
Stage chez...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Frivilligt arbejde hos...
Volontariat chez...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
... lu, écrit, parlé
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Flydende både skriftligt og verbalt
... lu, écrit, parlé couramment
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Computerkyndig
Initié à l'informatique
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Titulaire du permis B
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου