Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Prénom
Vezetéknév
Όνομα υποψήφιου
Nom de famille
Vezetéknév
Επίθετο υποψήφιου
Date de naissance
Születési dátum
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Lieu de naissance
Születési hely
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nationalité
Állampolgárság
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Statut marital
Családi állapot
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Célibataire
Egyedülálló
δεν είστε παντρεμένος/η
Marié(e)
Házas
Παντρεμένος/η
Veuf / veuve
Özvegy
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Adresse
Cím
Διεύθυνση υποψήφιου
Téléphone
Telefon
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
Courriel
E-mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Site internet
Honlap
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
École primaire
Általános iskola
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Collège
Középiskola
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Lycée
Középiskola / Gimnázium
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Université
Főiskola
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Classe préparatoire
Óvoda / Bölcsöde
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
École primaire
Óvoda
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Collège
Általános iskola
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Lycée
Középiskola
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Université
Gimnázium / Középiskola
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Stage chez...
Munkatapasztalat a ....
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Stage chez...
Szakmai gyakorlat a ...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Volontariat chez...
Önkéntes munka a ...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

... lu, écrit, parlé
Írásban és szóban is jó ....
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
... lu, écrit, parlé couramment
Folyékony írásban és szóban is ...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Initié à l'informatique
Alapvető számítógépes ismeretek
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Familiarisé avec DAO /CFAO
CAD / CAM ismeretek
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Titulaire du permis B
... típusú jogosítvány
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου