Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Prénom
名字
Όνομα υποψήφιου
Nom de famille
Επίθετο υποψήφιου
Date de naissance
生日
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Lieu de naissance
出生地
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nationalité
国籍
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Statut marital
婚姻状况
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Célibataire
单身
δεν είστε παντρεμένος/η
Marié(e)
已婚
Παντρεμένος/η
Veuf / veuve
丧偶
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Adresse
地址
Διεύθυνση υποψήφιου
Téléphone
电话
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
Courriel
电子邮箱
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Site internet
网址
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
École primaire
小学
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Collège
初中
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Lycée
高中
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Université
大学
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Classe préparatoire
托儿所
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
École primaire
幼儿学校
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Collège
小学
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Lycée
中学
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Université
高等中学
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Stage chez...
在...的工作经历
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Stage chez...
在...的实习经历
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Volontariat chez...
在...的志愿者服务工作
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

... lu, écrit, parlé
良好的书面和口语表达能力
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
... lu, écrit, parlé couramment
流利的书面和口语表达能力
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Initié à l'informatique
通晓计算机技能
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
出色的交流/谈判/表达能力
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Familiarisé avec DAO /CFAO
熟悉CAD/CAM
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Titulaire du permis B
目前持有...驾驶执照
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου