Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Prénom
First Name
Όνομα υποψήφιου
Nom de famille
Surname
Επίθετο υποψήφιου
Date de naissance
Date of Birth
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Lieu de naissance
Place of Birth
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nationalité
Nationality
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Statut marital
Marital Status
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Célibataire
Single
δεν είστε παντρεμένος/η
Marié(e)
Married
Παντρεμένος/η
Veuf / veuve
Widowed
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Adresse
Address
Διεύθυνση υποψήφιου
Téléphone
Phone
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
Courriel
E-Mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Site internet
Website
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
École primaire
Elementary School
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Collège
Middle School
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Lycée
High School
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Université
College
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Classe préparatoire
Infant School
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
École primaire
Junior School
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Collège
Secondary School
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Lycée
Sixth-Form College
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Université
University
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Stage chez...
Work experience at…
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Stage chez...
Internship at…
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Volontariat chez...
Voluntary work at…
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

... lu, écrit, parlé
Good understanding of both written and spoken…
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
... lu, écrit, parlé couramment
Fluency in both written and spoken…
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Initié à l'informatique
Computer literate
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Familiarisé avec DAO /CFAO
Familiarity with CAD / CAM.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Titulaire du permis B
Currently holding a full…driver's license.
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου