Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

First Name
Primer nombre
Όνομα υποψήφιου
Surname
Apellido
Επίθετο υποψήφιου
Date of Birth
Fecha de nacimiento
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Place of Birth
Lugar de nacimiento
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nationality
Nacionalidad
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Marital Status
Estado civil
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Single
Soltero(a)
δεν είστε παντρεμένος/η
Married
Casado(a)
Παντρεμένος/η
Widowed
Viudo(a)
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Address
Dirección
Διεύθυνση υποψήφιου
Phone
Teléfono
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-Mail
Email
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Website
Página Web
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Elementary School
Escuela Primaria
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Middle School
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
High School
Secundaria
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
College
Universidad
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Infant School
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Junior School
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Secondary School
Escuela Secundaria
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Sixth-Form College
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
University
Universidad
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Work experience at…
Experiencia laboral en...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Internship at…
Pasantía en...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Voluntary work at…
Trabajo voluntario en...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Good understanding of both written and spoken…
Buena comprensión oral y escrita de...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Fluency in both written and spoken…
Fluidez oral y escrita en...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Computer literate
Conocimientos de informática
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Familiarity with CAD / CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Currently holding a full…driver's license.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου