Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

First Name
Prénom
Όνομα υποψήφιου
Surname
Nom de famille
Επίθετο υποψήφιου
Date of Birth
Date de naissance
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Place of Birth
Lieu de naissance
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nationality
Nationalité
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Marital Status
Statut marital
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Single
Célibataire
δεν είστε παντρεμένος/η
Married
Marié(e)
Παντρεμένος/η
Widowed
Veuf / veuve
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Address
Adresse
Διεύθυνση υποψήφιου
Phone
Téléphone
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-Mail
Courriel
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Website
Site internet
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Elementary School
École primaire
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Middle School
Collège
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
High School
Lycée
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
College
Université
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Infant School
Classe préparatoire
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Junior School
École primaire
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Secondary School
Collège
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Sixth-Form College
Lycée
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
University
Université
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Work experience at…
Stage chez...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Internship at…
Stage chez...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Voluntary work at…
Volontariat chez...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Good understanding of both written and spoken…
... lu, écrit, parlé
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Fluency in both written and spoken…
... lu, écrit, parlé couramment
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Computer literate
Initié à l'informatique
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Familiarity with CAD / CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Currently holding a full…driver's license.
Titulaire du permis B
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου