αγγλική μετάφραση του όρου «ohje»

FI

«ohje» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ohje {ουσ.}

FI ohje
volume_up
{ουσιαστικό}

ohje (επίσης: apu, avustaja, kotiapulainen, avunanto)
volume_up
help {ουσ.}
For more specific instructions, click View Help on the game's Help menu.
Lisätietoja Windowsin palomuurin käytöstä on Windowsin Ohje ja tuki -toiminnossa.
For more information about using Windows Firewall, see Windows Help and Support.
Voit etsiä lisätietoja Ohje- ja tukipalveluista hakutermillä "varmuuskopiointi".
For information about backing up data, search Help and Support for "back up."
ohje (επίσης: malli, kaava, sanamuoto, resepti)
volume_up
formula {ουσ.}
Ainoa tulokseen johtava ohje siihen on, ettei saa pysähtyä, ja me kuulimme tänä aamuna Itävallan puheenjohtajuutta koskevassa keskustelussa, miten tästä ohjeesta puhuttiin yhä uudelleen.
The only formula which leads to success is to never stand still, and we heard in the debate this morning on the Austrian presidency how this formula is used again and again.
ohje (επίσης: ohjenuora, suositus, suuntaviiva)
volume_up
guideline {ουσ.}
ohje (επίσης: ohjaaminen, opastus, opettaminen)
For more specific instructions, click View Help on the game's Help menu.
Ohjeet muutoksen tekemisestä pysyväksi on Microsoftin Ohje ja tukisivuston kohdassa Etätyöpöydän kuunteluportin vaihtaminen.
For instructions about making the change permanent, go to How to change the listening port for Remote Desktop on the Microsoft Help and Support website.
Vielä yksi ohje tuomareilleni laskimineen -- tiedätte keitä tarkoitan -- on vähintään 50% todennäköisyys että teen virheen.
All right -- by the way, one last instruction, for my judges with the calculators -- OK, you know who you are -- there is at least a 50 percent chance that I will make a mistake here.
ohje (επίσης: sääntö, ohjenuora)
volume_up
precept {ουσ.}
ohje (επίσης: otsikko, kategoria, ohjeistus, rubriikki)
volume_up
rubric {ουσ.}
ohje (επίσης: sääntö, viivain, viivoitin, pelisääntö)
volume_up
rule {ουσ.}
ohje (επίσης: lausunto, tiliote, toteamus, kannanotto)
volume_up
statement {ουσ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ohje» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

FinnishRouva Lulling, yksiköiden mukaan asian korjaamisen osalta on annettu ohje.
Mrs Lulling, our services have told me that a corrigendum is being prepared.
FinnishKatso tässä ohjeaiheessa oleva ohje albumin kuvituksen lisäämisestä käsin.
See the procedure about how to add album art manually in this topic.
FinnishSe on ohje, joka on varmasti tärkeä keskustelussa.
That is a point that will certainly be taken seriously in the discussions.
FinnishSe kattaa maailmanlaajuisen toimintamme, joten meillä on ohje, joka kertoo, mitä jäsenvaltioiden pitäisi tehdä.
It covers our global activities, so we have a guide as to what Member States should do.
FinnishOlkoon tämä ohje neuvoston puheenjohtajavaltiolle.
That is the message the Council Presidency should take away with it.
FinnishSe on myös hyvä ohje elämässä yleensä.
I believe that it is better to cut down consumption, which is also a good guiding principle in life generally.
FinnishTalous- ja rahoituskomitealle on myös annettu ohje seurata valvontaelinten lähentymistä asianmukaisella tasolla.
The FSC has also been instructed to monitor the convergence of supervisory powers at an adequate level.
FinnishToinen ohje on, ettei pidä olla sovitteleva.
FinnishOhje ja tuki -sivuilta saat ratkaisuja yleisiin ongelmiin, toimintaohjeita, vianmäärityksen vaiheita ja uusia ladattavia tiedostoja.
Discover solutions to common problems, how-to topics, troubleshooting steps, and the latest downloads.
FinnishTarkoituksemme on selvittää mahdollisuuksia esittää uudistettu ohje, joka vastaa asian todellisiin tarpeisiin.
Our aim is to examine the possibility of submitting an amended directive that will respond to the real needs in that sector.
FinnishToisinaan tehokkaampi on muinaisten kreikkalaisten näennäisesti ristiriitainen ohje, tunnettu oksymoron "kiiruhda hitaasti".
Sometimes, the apparently contradictory, oxymoronic Ancient Greek proverb "more haste, less speed" is more efficient.
FinnishRekisteröinti on apuväline ja ohje kuluttajille, mutta sanoakseni tämän vielä kerran selvästi, se ei ole väline BSE: n torjumiseksi.
Registration is an aid and an indicator for consumers, but it is not a remedy for BSE, if I may reiterate that quite plainly.
FinnishVerrattoman yksinkertainen ohje on, että tilanteessa, jossa kartta ja maasto poikkeavat toisistaan, on seurattava maastoa.
The eminently simple message is that, in the event of discrepancies between the map and the terrain, it is the terrain which should be followed.
FinnishOhje molempiin tapauksiin kuuluu: työmarkkinaosapuolten tekemät neuvotteluratkaisut, joissa sovitaan työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksista.
In both cases the remedy has been negotiations by the social partners to establish ways in which the workers can participate.
FinnishSe ei ole pelkkä huolettomasti ilmaan heitetty ohje, että sitä voidaan käyttää näin tai noin, koska sillä on valtavat vaikutukset myöhemmin.
It is not a simple throw-away line that you can use in some way or other, because it is going to have a tremendous effect down the line.
FinnishTämä on päivän ohje.
If you were to spend this money on safety, we would have a European railway market and guaranteed safety, which is the order of the day.
FinnishVanhan testamentin ohje "silmä silmästä, hammas hampaasta" johtaa poliittisessa näköalattomuudessa suoraan julmuuksiin ja kaaokseen.
When there are no political prospects on the horizon, the Old Testament prescription of 'an eye for an eye, a tooth for a tooth' leads directly to horror and to chaos.
FinnishMielestäni tämän mietinnön ansiosta ohje soveltaa käyttäjä maksaa -periaatetta sulautuu laajempaan periaatteeseen, joka koskee maksavaa käyttäjää.
In my opinion, in essence, the report ensures that the recommendation to apply the "polluter pays" principle is included in the wider principle of "user pays".
FinnishYleinen tekninen ohje on se, että vuosittaisten keskimääräisten raja-arvojen mittaaminen rakennuslinjan läheisyydessä kuvastaa paremmin väestön altistumista.
General technical advice is that for annual average limit values, measuring close to the building line better reflects the exposure of the population.