αγγλική μετάφραση του όρου «leikata pois»

FI

«leikata pois» Αγγλικά μετάφραση

FI leikata pois
volume_up
{ρήμα}

1. γενικός

leikata pois (επίσης: poistaa)
Näin kannattaa tehdä, jos olet kuvannut perheen lomailua ja haluat siirtää videon tietokoneeseen, jotta voit leikata pois vähemmän kiinnostavat osat.
This is what you’d do if you taped your family vacation and wanted to get the footage onto your computer and edit out the boring parts.

2. "tekstistä, elokuvasta ym."

leikata pois (επίσης: poikkaista, leikata, kiilata, pätkiä)
Ensinnäkin jäsenvaltioiden tekemien leikkausten tarkoituksena on leikata pois alijäämiä, mutta Euroopan parlamentin ja EU:n talousarviot eivät ole alijäämäisiä.
Firstly, these cuts that EU Member States are making are being made in order to cut the deficit and the budgets of the European Parliament and the EU are not in deficit.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «leikata pois» στα αγγλικά

leikata ρήμα
pois επίρρημα
English