αγγλική μετάφραση του όρου «hartia»

FI

«hartia» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
hartia {ουσ.}

FI hartia
volume_up
{ουσιαστικό}

hartia (επίσης: olkapää, olka)
volume_up
shoulder {ουσ.}
Siinä vaiheessa käytin tietokonetta kahdeksan tuntia päivässä tehden CAD-suunnittelua, ja hartiani olivat jatkuvasti kipeänä hiiren yhtämittaisesta käytöstä johtuen.
At that point, I was spending eight hours a day on the computer doing CAD work and my shoulder was in constant pain from using the mouse all the time.