αγγλική μετάφραση του όρου «dovádět»

CS

«dovádět» Αγγλικά μετάφραση

CS

dovádět [dovádím] {ρήμα}

volume_up