αγγλική μετάφραση του όρου «เด็ด»

TH

«เด็ด» Αγγλικά μετάφραση

เด็ด [det] {επιθ.}
เด็ด [det] {ρ.}

TH เด็ด [det] {επίθετο}