αγγλική μετάφραση του όρου «เกี้ยวนวม»

TH

«เกี้ยวนวม» Αγγλικά μετάφραση

เกี้ยวนวม [kio nuam] {ουσ.}

TH เกี้ยวนวม [kio nuam] {ουσιαστικό}

1. ξεπερασμένο