αγγλική μετάφραση του όρου «ลุก»

TH

«ลุก» Αγγλικά μετάφραση

ลุก [luk] {ρ.}

TH ลุก [luk] {ρήμα}

1. γενικός

2. καθημερινός λόγος