αγγλική μετάφραση του όρου «proxyserver»

SV

«proxyserver» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
proxyserver {κοιν.γεν.}
SV

proxyserver {κοινού γένους}

volume_up
proxyserver (επίσης: ombud, fullmakt)
Välj det här alternativet om åtkomsten till Internet sker utan proxyserver.
Accesses the Internet without a proxy server.
I det här området gör du inställningarna som du behöver för att kommunicera med Internet via en proxyserver.
Define the settings necessary for Internet communication via a Proxy server.
I textfälten anger du porten för respektive proxyserver som står bredvid.
In the text boxes, enter the port for the corresponding proxy server.
proxyserver (επίσης: mellanserver)
I textfälten anger du porten för respektive proxyserver som står bredvid.
In the text boxes, enter the port for the corresponding proxy server.
Välj det här alternativet om åtkomsten till Internet sker utan proxyserver.
Accesses the Internet without a proxy server.
I det här området gör du inställningarna som du behöver för att kommunicera med Internet via en proxyserver.
Define the settings necessary for Internet communication via a Proxy server.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «proxyserver» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SwedishI textfälten anger du porten för respektive proxyserver som står bredvid.
SwedishI det här området gör du inställningarna som du behöver för att kommunicera med Internet via en proxyserver.
Define the settings necessary for Internet communication via a Proxy server.
SwedishVälj det här alternativet om åtkomsten till Internet sker utan proxyserver.
SwedishDetta är fallet när du skapar en förbindelse direkt från arbetsdatorn till en Internet-leverantör som inte använder någon proxyserver.
For example, if you want to set up a connection directly on your computer to an Internet provider that does not use a proxy.
Αλλα λόγια