SV

påstår {ενεργητική μετοχή}

volume_up
påstår (επίσης: hävdar)
volume_up
contending {ενεργ.μετ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «påstår» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SwedishNi påstår att Europeiska socialfonden inte får vara den enda finansieringskällan.
You tell us that the European Social Fund cannot be the only source of funding.
Swedish(PL) Det går inte att uppnå allt som vi påstår här i dag med strategin EU 2020.
(PL) The Europe 2020 strategy cannot do as much as we are saying, here, today.
SwedishDet finns ingen som påstår att posttjänsterna inte skall förändras över huvud taget.
No one is arguing that there should be no change in relation to postal services.
SwedishDet finns inga säkra värden för ozon, vad Världshälsoorganisationen än påstår.
There are no safe ozone levels, despite what the World Health Organisation claims.
SwedishDe som påstår att IRA är det enda hindret mot freden har inga fler ursäkter.
Those who held up the IRA as the only impediment to peace have no more excuses.
SwedishKommissionens förslag är inte i linje med det som den ärade ledamoten påstår.
The Commission proposals are not in line with what the honourable Member suggests.
SwedishJag uppfattar inte att Dohaförhandlingarna utvecklas i den takt som ni påstår.
I do not see the Doha Round developing at the speed that you are suggesting.
SwedishFöredraganden påstår att han inte var ansvarig för förseningen.
(DE) Madam President, the rapporteur claims that he was not responsible for the delay.
SwedishLåt mig hjälpa henne med det: Jag påstår att de röstade emot Lissabonfördraget.
Let me help her with that: I suggest that they were voting against the Lisbon Treaty.
SwedishDet är oacceptabelt för en institution som med orätt påstår sig vara demokratisk.
It is unacceptable for an institution to claim, wrongly, to be democratic.
SwedishDe där knölarna där nere påstår sig vara EU:s regering.
   Mr President, that shower down there purports to be the government of Europe.
SwedishHalvmilitära grupper, som påstår sig bekämpa brottslighet, utför tortyr och mord.
Paramilitary groups, which claiming to fight crime, commit acts of torture and murder.
SwedishMiljöaktivisterna påstår att förordningen har utarbetats för att passa industrin.
Environmentalists allege that the regulation was written to suit industry.
SwedishJag brukar vakta min systers hus, men jag påstår knappast att jag äger det.
I housesit for my sister all the time, it's not like I claim that I own her house.
SwedishSå de som påstår att vi låtit denna sektor gå under, misstar sig fullständigt.
So those who claim that this sector has been let down are completely wrong.
SwedishInstitutionerna är oärliga mot de människor som de påstår sig företräda.
The institutions are being disingenuous to the people they purport to represent.
SwedishRådet, vi har sett vad det har beslutat, påstår att allt detta inte är möjligt.
We have seen what the Council has decided, it has discounted all of this as impossible.
SwedishGenteknikindustrin påstår att riskerna för en sådan oönskad spridning är små.
According to the gene tech industry, the risks of such unwanted contamination are low.
SwedishKommissionen har helt fel när de påstår att lobbygrupper sprider panik.
The Commission is entirely wrong to assert that lobby groups are scaremongering.
SwedishVissa experter påstår att vi också skulle kunna minska oljepriset med en sådan åtgärd.
Some experts tell me that we could also reduce the oil price just with this measure.

Συνώνυμα (σουηδικά) του όρου «påstå»:

påstå
Αλλα λόγια