αγγλική μετάφραση του όρου «på kanelen»

SV

«på kanelen» Αγγλικά μετάφραση

på kanelen
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «på kanelen».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «på kanelen» στα αγγλικά

επίθετο
English
επίρρημα
English
μετοχή
kanel ουσιαστικό
English