αγγλική μετάφραση του όρου «operera bort»

SV

«operera bort» Αγγλικά μετάφραση

SV

operera bort {ρήμα}

volume_up
operera bort (επίσης: amputera)

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «operera bort» στα αγγλικά

operera ρήμα
English
bort επίθετο
English
bort επίρρημα
låta falla bort ρήμα
English
leda bort ρήμα
English
vända bort ρήμα
English
dö bort ρήμα
English
vifta bort ρήμα
English
gallra bort ρήμα
English
ta bort ρήμα
English
välja bort ρήμα
English
dra bort ρήμα
flytta bort ρήμα
English
föra bort ρήμα
English
göra bort ρήμα