αγγλική μετάφραση του όρου «operera bort»

SV

«operera bort» Αγγλικά μετάφραση

SV

operera bort {ρήμα}

volume_up
operera bort (επίσης: amputera)

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «operera bort» στα αγγλικά

operera ρήμα
English
bort επίθετο
English
bort επίρρημα
skicka bort ρήμα
visa bort ρήμα
English
låta falla bort ρήμα
English
leda bort ρήμα
English
vända bort ρήμα
English
stöta bort ρήμα
English
dö bort ρήμα
English
vifta bort ρήμα
English
gallra bort ρήμα
English
ta bort ρήμα
English
sålla bort ρήμα
English
välja bort ρήμα
English
slita bort ρήμα
English
skala bort ρήμα
English
skänka bort ρήμα
English
forsla bort ρήμα
English
kasta bort ρήμα
English