αγγλική μετάφραση του όρου «Nobelpris»

SV

«Nobelpris» Αγγλικά μετάφραση

SV

Nobelpris {ουδέτερο}

volume_up
Nobelpris
Den ene ser kanske precis rätt antal mönster för att vinna ett Nobelpris.
One sees maybe just the right number of patterns to win a Nobel Prize.
En av denna organisations ledare, Quang Do, är även nominerad till ett Nobelpris 2003.
One of this organisation's leaders, Quang Do, has also been nominated for the Nobel Prize in 2003.
I annat fall tjänar det ingenting till att i december varje år dela ut denna utmärkelse, ett slags andens Nobelpris.
We owe protection to this man, because otherwise there will be no point in awarding this prize, which is a sort of Nobel Prize for spirit, each December.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Nobelpris» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SwedishDen ene ser kanske precis rätt antal mönster för att vinna ett Nobelpris.
SwedishVi vet inte i dag vilka länder som kommer att få Nobelpris om fem år.
We do not know today which countries will be awarded the Nobel prizes in five years' time.
SwedishEn av denna organisations ledare, Quang Do, är även nominerad till ett Nobelpris 2003.
One of this organisation's leaders, Quang Do, has also been nominated for the Nobel Prize in 2003.
SwedishDet Nobelpris som han just har tilldelats sätter dock press på honom.
However, the recent Nobel Peace Prize that has just been awarded to him places him under pressure.
Swedish• RNA-interferens där man tystar gener via cellens virusförsvar (nobelpris 2006).
The fly research community is quite open and we ourselves have sent flies to one hundred labs around the world.”
SwedishFör det fjärde kommer det att hållas en ceremoni i Stockholm den 10 december där årets Nobelpris ska delas ut.
Fourthly, on 10 December, a ceremony will be held in Stockholm to award this year's Nobel Prizes.
SwedishUpptäckten som belönas med årets Nobelpris i medicin, inducerade pluripotenta stamceller (iPS), är en god nyhet för alla som behöver byta ut ett trasigt organ.
To get your research result published is a decider in achieving an academic career.
SwedishFlera Nobelpris har nyligen tilldelats vetenskapliga och litterära personligheter, men särskilt en person är värd att nämna här.
   – Mr President, various Nobel Prizes have been awarded recently to scientific and literary luminaries, but one in particular deserves a mention here.
SwedishI annat fall tjänar det ingenting till att i december varje år dela ut denna utmärkelse, ett slags andens Nobelpris.
We owe protection to this man, because otherwise there will be no point in awarding this prize, which is a sort of Nobel Prize for spirit, each December.
SwedishUpptäckten som belönas med årets Nobelpris i medicin, inducerade pluripotenta stamceller (iPS), är en god nyhet för alla som behöver byta ut ett trasigt organ.
The discovery awarded this year’s Nobel Prize in Medicine, induced pluripotent stem cells (iPS), is good news for everyone who needs to replace an organ that’s out of order.
SwedishVi bör komma ihåg att Nelson Mandela, Nobelpris- och Sacharovpristagare, satt i fängelse i 27 år därför att han vägrade att fördöma ANC: s våldsamma verksamhet.
We should remember that Nelson Mandela, winner of the Nobel Prize and of the Sakharov Prize, was imprisoned for 27 years because he refused to condemn the violent actions of the ANC.
SwedishVad har hon annars för nytta av ett Nobelpris och Sacharovpriset om hon inte får verkligt stöd som leder till att hon själv och hennes land befrias ur sin penibla belägenhet?
What would she otherwise gain from a Nobel Prize and Sakharov Prize if she does not actually receive support in order to free herself and her country from this terrible plight?