αγγλική μετάφραση του όρου «kräm»


Μήπως εννοείτε kram
SV

«kräm» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
kräm {κοιν.γεν.}

SV kräm
volume_up
{κοινού γένους}

kräm (επίσης: grädde)
volume_up
cream {ουσ.}
Two little mice fell into a bucket of cream.
anti-fatigue moisturizing cream
The mouse, he churned that cream into butter.
kräm (επίσης: gräddvit)
volume_up
crème {ουσ.}
kräm (επίσης: fruktmos)
volume_up
fool {ουσ.} [αγγλ.]
kräm (επίσης: lotion)
volume_up
lotion {ουσ.}
kräm (επίσης: massa, lim, klister, deg)
volume_up
paste {ουσ.}