αγγλική μετάφραση του όρου «blåsa upp ngt bortom alla proportioner»

SV

«blåsa upp ngt bortom alla proportioner» Αγγλικά μετάφραση

SV blåsa upp ngt bortom alla proportioner
volume_up
[παράδειγμα]

blåsa upp ngt bortom alla proportioner
to blow sth out of proportion

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «blåsa upp ngt bortom alla proportioner» στα αγγλικά

blåsa ουσιαστικό
blåsa ρήμα
alla επίθετο
alla αντωνυμία
proportion ουσιαστικό

Αλλα λόγια