αγγλική μετάφραση του όρου «bevisbörda»

SV

«bevisbörda» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
bevisbörda {κοιν.γεν.}
SV

bevisbörda {κοινού γένους}

volume_up
1. γενικός
bevisbörda
Den bästa grunden är den nuvarande lagstiftningen om bevisbördan, som nu bekräftats genom 25 års rättsfall, och där antalen inte finns tillgängliga skall synpunkter från sakkunniga räcka.
The best basis is the existing burden-of-proof legislation, which is now underpinned by 25 years of case-law, and where the numbers are not available, expert opinion will suffice.
2. επιχειρήσεις
bevisbörda
Detta är liktydigt med en oacceptabel omvänd bevisbörda inom straffrätten.
This is an unacceptable inversion of the burden of proof in criminal law.
This involves something as revolutionary as reversing the burden of proof.
The CDA is opposed to the proposal to reverse the burden of proof.
bevisbörda
bevisbörda

Παραδείγματα χρήσης του όρου «bevisbörda» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SwedishDetta är liktydigt med en oacceptabel omvänd bevisbörda inom straffrätten.
SwedishDen aktuella föreskriften är inte heller tillräckligt exakt i fråga om kärandens bevisbörda.
The rule on the respondent's burden of proof also suffers from lack of precision.
SwedishDå var hon inne på att man skulle vilja ha en omvänd bevisbörda.
At that time, she was talking about the desire for a reversed burden of proof.
SwedishTill sist anser jag att en omvänd bevisbörda inte är på sin plats.
Finally, I am of the opinion that reversal of the burden of proof is not appropriate.
SwedishFrågan om omvänd bevisbörda är i sig tillräckligt känsloladdad.
Reversal of the burden of proof is already a very sensitive matter in its own right.
SwedishDetta innebär något så omvälvande som en omvänd bevisbörda.
This involves something as revolutionary as reversing the burden of proof.
SwedishVi krävde inte omvänd bevisbörda vilket skulle vara frihetsinskränkande och strida mot rättsmedvetandet.
We did not call for illiberal or illegal reversals of the burden of proof.
SwedishNederländska Kristdemokraterna motsätter sig omvänd bevisbörda.
SwedishKommissionen skall lägga fram förslag om omvänd bevisbörda.
SwedishDet har blivit en trollformel: Omvänd bevisbörda.
This has become something of a magic formula: ' shift in the burden of proof.'
SwedishDet har blivit en trollformel: Omvänd bevisbörda.
This has become something of a magic formula:'shift in the burden of proof. '
SwedishDenna omvända bevisbörda innebär att säljaren i grund och botten aldrig kan åstadkomma detta bevis.
This shift in the burden of proof means that fundamentally the seller can never produce the proof.
SwedishEndast då kan man över huvud taget tänka på en omvänd bevisbörda.
SwedishÄndringsförslag 35 gör reglerna om bevisbörda obligatoriska.
SwedishDessutom är det inte på sin plats med omvänd bevisbörda.
SwedishVore det inte lämpligt med omvänd bevisbörda?
SwedishFör när det handlar om likabehandling av män och kvinnor har denna överföring av bevisbörda nämligen redan ägt rum.
Indeed, the burden of proof has already shifted in cases where men and women are treated equally.
SwedishSamtidigt föreslår man en delad bevisbörda.
SwedishJag har inte använt mig av en omvänd bevisbörda.
SwedishDärför kräver vi en omvänd bevisbörda.