αγγλική μετάφραση του όρου «safari»

SW

«safari» Αγγλικά μετάφραση

SW safari

safari (επίσης: kuendesha, ongoza)
safari (επίσης: mwendo, safiri)
safari (επίσης: mwendo)
safari (επίσης: mwendo)

Αλλα λόγια

Swahili

Ακόμα περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.