αγγλική μετάφραση του όρου «amriwa»

SW

«amriwa» Αγγλικά μετάφραση

EN

SW amriwa

Αλλα λόγια