πολωνική μετάφραση του όρου «волшебный»

RU

«волшебный» Πολωνικά μετάφραση

volume_up
волшебный {αρσ.επιθ.}
RU

волшебный {αρσενικό επίθετο}

volume_up