πολωνική μετάφραση του όρου «волшебный»

RU

«волшебный» Πολωνικά μετάφραση

volume_up
волшебный [волше́бный] {αρσ.επιθ.}

RU волшебный
volume_up
[волше́бный] {αρσενικό επίθετο}

волшебный (επίσης: чудесный, магический)
volume_up
czarodziejski {αρσ.επιθ.}
волшебный (επίσης: магический, колдовской)
volume_up
magiczny {αρσ.επιθ.}