πολωνική μετάφραση του όρου «возможность»

RU

«возможность» Πολωνικά μετάφραση

volume_up
возможность [возмо́жность] {θηλ.}

RU возможность
volume_up
[возмо́жность] {θηλυκό}

возможность (επίσης: опцион, вариант)
- Через умение слушать, и понимать, и допускать возможность ошибок.
Słuchając i ucząc się — oraz uwzględniając możliwość porażki.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность.
Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
возможность
volume_up
możność {θηλ.} [παλιομ.] (możliwość)
возможность (επίσης: оказия)
volume_up
okazja {θηλ.}
возможность (επίσης: способность)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «возможность» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

RussianВозможность её накопления и последующего использования, даже когда солнца не видно и ветер не дует.
Magazynowanie, dzięki któremu może być wykorzystana w dowolnym momencie, nawet gdy nie świeci słońce i nie wieje wiatr.